เพราะ Passion อาจจะไม่พอ


หลายคนบอกว่าการเลือกที่จะเรียนคณะอะไร หรือทำงานอะไรต้องอาศัย Passion (ความหลงใหล) แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีมิติอื่นๆที่เราต้องคำนึงถึงด้วย นอกจากเรื่อง Passion


คอร์สนี้จะนำน้องๆไปเรียนรู้ขั้นตอนในการค้นหาตัวเองตามหลัก ikigai (เหตุผลของการมีชีวิตดยู่) เพื่อให้น้องๆได้ตัดสินใจเลือกคณะที่ตรงกับตัวเองและมีความสุขในทุกวัน


อะไรคือ Ikigai?


ikigai คือ เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ เป็นเหตุผลที่เราตื่นเช้ามาในแต่ละวัน เป็นความลับของชาวโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ที่ทำให้พวกเขามีความสุขและอายุยืน

อะไรคือ S.M.A.R.T. ?


S.M.A.R.T. เป็นหลักการวิธีการการตั้งเป้าหมายให้ เป้าหมายมีความชัดเจน และก่อให้เกิดการลงมือทำได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่บริษัทใหญ่ๆใช้ในการให้พนักงานเป้าหมายของตัวเองในแต่ละปี

เทคนิคการพัฒนาศักยภาพการเรียน ?


หลายครั้งการเข้าใจเทคนิคทางจิตวิทยา หรือการทำงานของสมองก็จะช่วยทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเทคนิคเหล่านี้มีงานวิจัยรองรับว่าทำให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้จริง

ตัวอย่างความสนุกสนาน


ราคา หลักสูตร